Auditor B

Wat houdt het werk in?
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden verricht worden.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?

 • Het plannen van onderzoeken en audits naar de kwaliteit van de beleids- en uitvoeringsproducten (jaarplannen, bestedingsplannen, begrotingen, projecten, rapportages, beheerssystemen e.d.);
 • Het bewaken van de voortgang met betrekking tot jaarplannen en verantwoording;
 • Toetsen van de onderzoeksmethoden en toetsingscriteria vanuit bestaande procedures en richtlijnen;
 • Ontwikkelen van richtlijnen voor de inrichting van de administratieve organisatie;
 • Het op basis van onderzoeken beoordelen van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van (voorgestelde) beleids- en uitvoeringsproducten en het onderkennen en analyseren van (financiële) risico’s;
 • Rapporteren en adviseren van de leiding over onderzoeksbevindingen en over de (her)inrichting van de bedrijfsvoering;
 • Het voeren van overleg met het beoordeelde management om tot verbeteringen te komen en het beoordelen van de opvolging van de aanbevelingen.

Advisering:

 • Volgen van ontwikkelingen op het beleidsgebied en beziet de gevolgen voor het vakgebied;
 •  Opstellen van adviesnota’s.

Wat bieden wij jou?

 • Goede salariëring en secundaire voorwaarden
 • Opleidingen en trainingen

Wat is je speelruimte?
In de functie Auditor B neemt U beslissingen bij het plannen van onderzoeken en audits en bij het op basis van onderzoeken beoordelen van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van (voorgestelde) (beleids) producten en het onderkennen en analyseren van (financiële) risico’s;

De Comptabiliteitslandsverordening en financiële wet- en regelgeving, beleids- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen met betrekking tot mandatering vormen het kader van het werkveld.

De Auditor B legt verantwoording af aan de leidinggevende over de bruikbaarheid van de uitgevoerde audits.

Deze functie vereist van jou:

 • Een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Een brede theoretische kennis op het gebied van bedrijfskunde/-bedrijfsvoering;
 • Een brede kennis van het begrotingsproces;
 • Inzicht in de beleidsterreinen en deelbegrotingen van ministeries, afdelingen of diensten alsmede in de financiële consequenties van het beleid;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie en het beleid van het te controleren werkgebied;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken;
 • Vaardigheid in het analyseren van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • Vaardigheid in het opstellen van rapportages;
 • Snel kunnen schakelen;

Sollicitatie: 

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor naar:

General Audit Chamber

Jauncho Yrausquin Blvd #10, units 4-5, Philipsburg, Sint Maarten

of mail naar info@arsxm.org

Ook voor vragen kun je bij: 599-542-1007