Senior Auditor

De Algemene Rekenkamer van het Land Sint Maarten richt zich, uitgaande van haar wettelijke taken en haar missie, op het functioneren en het presteren van het openbaar bestuur. Onze hoofdtaak, bij landsverordening bepaald, is het uitvoeren van de controle op het geldelijk en materieel beheer van het Land.

Ook onderzoeken wij de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van het openbaar bestuur. Wij onderzoeken of het beleid zorgvuldig is voorbereid, of het uitvoerbaar en handhaafbaar is en of het beleid doelmatig en doeltreffend is uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van de Staten onderzoek doen naar de bestuurlijke integriteit van politieke of ambtelijke functionarissen bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.

Wij zoeken een gedreven professional voor de functie senior auditor.

Ben je klaar voor de uitdaging?

Als senior auditor moet je in staat zijn complexe en gevoelige (strategische) controlewerkzaamheden voor te bereiden, te coördineren en vaak in teamverband uit te voeren. Je voert onderzoek uit bij overheid en overheid gerelateerde instanties. Je bent verantwoordelijk voor het initiëren van overheids-brede audits naar de correctheid en zorgvuldigheid van de financiële administratie. Je onderzoekt ook de rechtmatigheid van bestedingen, en de performance van de inzet van publieke middelen. Bij het rapporteren over de onderzoeken verschaf je inzicht over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van (financiële) processen en bedrijfstechnische onderwerpen. Van jou wordt verwacht dat je fungeert als eerste aanspreekpunt tijdens een onderzoek en dat je ook problemen oplost die zich bij een onderzoek kunnen voordoen.

Je begeleidt en coördineert de werkzaamheden van medewerkers en externe deskundigen die deel uitmaken van het auditteam en draagt zorg voor de kwaliteit van het onderzoeksproces. Ook ben je belast met adviseren over de ontwikkeling en implementatie van evaluatie- en auditinstrumentaria (methoden, technieken, analyses en normen, procedures, criteria en kengetallen) die noodzakelijk zijn voor een optimale uitoefening van de kerntaken bij de Algemene Rekenkamer.

Ben je geïnteresseerd?

Functie-eisen:

  • Je hebt een afgeronde RA of RO-opleiding, bij voorkeur in de publieke sector;
  • Je hebt Rekenkamer ervaring en/of hebt als interne auditor/accountant gewerkt;
  • Je hebt vaardigheden in het verrichten van onderzoek, het analyseren van knelpunten en het uitbrengen van adviezen;
  • Je bent in staat om analyses en informatie om te zetten in een gemakkelijk leesbaar maar feitelijk correct rapport;
  • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Ook heb je een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Engelse taal;
  • Je kunt goed plannen en organiseren;
  • Je bent in staat om te gaan met tegenslagen tijdens het onderzoek (bijv. weinig medewerking)
  • Je kunt in teamverband werken en collega’s op een tactvolle manier begeleiden en coachen.
  • Je bent ICT-vaardig (Microsoft_applicaties), resultaatgericht, probleemoplossend, kritisch, integer, en stressbestendig;
  • Je zoekt naar uitdaging in het werk.

Salaris:

Deze functie wordt gesalarieerd conform schaal 14 (min. NAf 9,366 – max. NAf 12,629 per maand). Het reglement arbeidsvoorwaarden personeel Algemene Rekenkamer is van toepassing.

Aanstelling:

Met de geschikte kandidaat wordt een contract voor de duur van een jaar met een proeftijd van twee maanden gesloten. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot het voortzetten van een dienstverband, al dan niet voor onbepaalde tijd.

Aanstelling vindt plaats onder voorwaarde van een positief afgerond antecedenten en medisch onderzoek. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie:

Een sollicitatiebrief, bij voorkeur in het Nederlands, met een CV kan worden gestuurd aan:

General Audit Chamber

Juancho Yrausquin Boulevard 10

Philipsburg Sint Maarten